קיבלתם חוות-דעת,


אם חשוב לכם לוודא שהשינויים המבוצעים בפועל – נכונים! ואתם רוצים להמשיך ולמחזר את תוכניות הביטוח שלכם  בהתאם לשינויים התכופים בחקיקה, במיסוי, באפשרויות הביטוח ונתונכם האישיים,
 
להיות בטוחים  למנוע הפסדים וסיכונים מיותרים אנו נמשיך לבדוק ולשנות תמהיל תוכנית פנסיונית וביטוחית שלך בצורה רווחית בהתאם לצרכיך ובעלויות הזולות ביותר! כי מדובר במאות אלפי שקלים ... ובביטחון המשפחה שלך!           
          
הזדמנות חד-פעמית ל 50%  הנחה משנה שניה ואילך,  בתשלום חודשי בכרטיס אשראי ללא התחייבות,  ללא פגיעה במסגרת אשראי הכרטיס וניתנת להפסקה בכל עת ללא שאלות וללא תנאים!  תקפה ל-15 ימים מיום קבלת דוח/חוות דעת, במשלוח לפקס מס. 09-8941711  
                                   
                                                  הצעה זו במחיר מוזל וללא עלות שחזור, תקפה ל-7 ימים מיום קבלת דוח/ חוות דעת
 
  •  עכשיו יש לפקח על יישום ההמלצות באופן מדויק ונכון.
  •  לוודא שתנאי החיתום הינם סבירים הן מבחינת המחיר והן מבחינת השמירה על זכויותיכם והתוקף הביטוחי של כל כיסוי.
  •   לעדכן את המצב החדש במחשבנו לשם מעקב ועדכונכם אודות כל שינוי בעולם הביטוח, המיסוי והזכויות הרפואיות בישראל העשוי להשפיע 
      עליכם.
  •  במסגרת ליווי וייעוץ מתמשך של "פורשור" תוכלו להיות מוגנים כהלכה ללא התחייבות והמחיר סימלי לעומת הרווח ( וניטרול הסיכון).